สถานที่ : The Portrait พระราม 4 – สุขุมวิท 38

เจ้าของสถานที่ :บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวสคอนส์ จำกัด

ลักษณะงาน :งานตัดพื้นลานจอดรถเก่า เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่