สถานที่ : @Sathorn Park Place (โคโดมิเนียม)
เจ้าของสถานที่ : บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
ลักษณะงาน : สแกนพร้อมคอริ่งคอนกรีต