สถานที่ REFLECTION JOMTIEN BEACH PATTAYA

เจ้าของสถานที่ : บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อินเตอร์บิว จำกัด

ลักษณะงาน :งานตัด ทุบรื้อ หลังคาชั้นดาดฟ้า