สถานที่ : ซีพีเอฟ โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย
เจ้าของสถานที่ : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : คุณหนึ่ง จ.สมุทรสงคราม
ลักษณะงาน : งาน coring ผนัง Dia.16 “ หนาไม่เกิน 35 cm = 2 จุด