สถานที่ : จามจุรี สแควร์​
เจ้าของสถานที่ : สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สัญญวิศว จำกัด
ลักษณะงาน : งานสแกนพื้นคอนกรีต เพื่อการ Coring