สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
เจ้าของสถานที่ : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพชรชัย จำกัด
ลักษณะงาน : งาน coring Dia.10 “  = 2 จุด Dia.3 “