9
8
1
2
3
4
5
6
11

สถานที่ : ถนน สุคนธ์สวัสดิ์

เจ้าของสถานที่ : 

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฤทธิ์ตะวัน จำกัด

ลักษณะงาน : งานตัดช่องบันไดขนาด 4.0 M x 8.0M หนา 25 CM ผ่านแนวสลิง 3 เส้น