สถานที่ : โรงงานไฟฟ้าขยะชุมชน (จ.กระบี่)
เจ้าของสถานที่ : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
ลักษณะงาน : งาน coring ขนาด 12" ลึก 90 cm. เพื่อ ฝังBolt