สถานที่ : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
เจ้าของสถานที่ : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ผู้ว่าจ้าง : ช่างหลอด
ลักษณะงาน : งาน coring พื้น ขนาด 50x50 cm. หนา 20 cm. = 4 จุด