สถานที่ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เจ้าของสถานที่ :โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
ลักษณะงาน : งานรื้อถอนศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และ หน้าอาคารเจษฎาบดินทร์ 

ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ

ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ