สถานที่ : โรงงาน เทยิ่น โพลีเอสเตอร์ รังสิต

เจ้าของสถานที่ : บริษัท เทยิ่น โพลีเอสเตอร์  จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน : งานตัดผนังกั้นน้ำหน้าโรงงาน เพื่อทำโรงไฟฟ้าพลังแก็ส