สถานที่ : อุโมงค์ทางลอดแยกพรานนก กรุงเทพมหานคร

เจ้าของสถานที่ : กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

ลักษณะงาน : งานเจาะคอนกรีตเสียบเหล็กด้วยน้ำยา HILTI RE-500 ขนาด 16 และ 25 mm. จำนวน 5,000 จุด