สถานที่ : วัดมเหยงคณ์ (พระนครศรีอยุธยา)
เจ้าของสถานที่ : วัดมเหยงคณ์ (พระนครศรีอยุธยา)
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ประดิษฐ์ธนานุรักษ์ จำกัด
ลักษณะงาน : งานตัดเสาเหล็กยอดปราสาท เป็นเหล็กกลมตั้งแต่ Dia.8"
จะลดขนาดให้เล็กลงทุกๆ 2.00 m. เป็น 6", 4" ,2" ด้านในท่อเหล็กกรอกคอนกรีตเต็ม
และมีสายล่อฟ้าสูงถึงปลายยอดอยู่ในท่อเหล็กการตัดจะต้องตัดถึงโคนล่าง