สถานที่ : มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เจ้าของสถานที่ : มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
 ลักษณะงาน : งานรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น และโรงจอดรถ