สถานที่ : บางพลี
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พีรพัฒน์ พัฒนา
ลักษณะงาน : เจาะเสียบเหล็ก ฝั่งbolt