สถานที่ : โรงงานน้ำมันพืชมรกต (สำโรงใต้)
เจ้าของสถานที่ : บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ชินิเมจ แมคเคนิคอล
ลักษณะงาน : งาน Coring พื้น Dia.12" หนา 40 cm จำนวน 12 จุด