สถานที่ : บริษัท เอส.แอล.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เจ้าของสถานที่ : บริษัท เอส.แอล.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส.แอล.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ลักษณะงาน : Coring หนา 15-20 Cm. Dia 2'' 1 จุด Dia 6'' 2 จุด