สถานที่ : บริษัท ปูนซีเม้นต์ไทย (ทุ่งสง)  จำกัด

เจ้าของสถานที่ : บริษัท ปูนซีเม้นต์ไทย (ทุ่งสง)  จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : หจก.รุ้งฟ้าชัย

ลักษณะงาน : งานฝัง Both M-48 ลึก 1.20 M จำนวน 48 รู