สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม (บางปู)

เจ้าของสถานที่ : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ผู้ว่าจ้าง : FORCE CONS CO.,LTD.

ลักษณะงาน :

1. งานตัดพื้นคอนกรีต ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.20 m.
2. งานตัดพื้นคอนกรีต ขนาด 40.00 x 0.80 x 0.20 m.
3. งานตัดพื้น  คอนกรีต ขนาด 0.50 x 57.00 x 0.20 m.