18

สถานที่ : พัทยา

เจ้าของสถานที่ :

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด

ลักษณะงาน : งานตัดพื้นลายก้างปลา ขนาดกว้าง 2 cm