สถานที่ : โรงแรมดุสิตธานี
เจ้าของสถานที่ : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด
ลักษณะงาน : ตัดเสาคอนกรีต ด้วยโซ่เพชร (Wire Saw)

2
GOPR0083
5
GOPR0261
P1160069
3
P1160002
IMG_20200710_124021
P1150849
P1160077
4
P1160104
P1160020
6
7