สถานที่ : การะประปาส่วนภูมิภาค (อ.สะเดา จ.สงขลา)
เจ้าของสถานที่ : การะประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วงษ์ สยาม ก่อสร้าง จำกัด
ลักษณะงาน : Coring ผนัง Dia 70 cm.