สถานที่ : กรมเจ้าท่า
เจ้าของสถานที่ : กรมเจ้าท่า
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด
ลักษณะงาน : งานตัดคอนกรีต Capping Beam หนา 1.50 m
ยาว 15.30 m = 23 ตรม. โมงค์ + ตัดขอบพื้นล่าง 6.20 เมตร