31
May

ความพร้อมและความสามารถของบริษัทฯ เพื่อบริการลูกค้า

- มีวิศวกรประจำบริษัทฯให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางและวิธีแก้ไขปัญญหาเพื่อบริการลูกค้า 1456928603330 - มีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรสำหรับเซ็นควบคุมงานเพื่อบริการลูกค้า - มีช่างผู้ชำนาญการ ที่ผ่านการอบรมกับแอฟพิเคเตอร์เช่น บริษัท ฮิลติ ไทยแลนด์ จำกัด ฯลฯทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ          บริการลูกค้า 23 - มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย(จป.)ของบริษัทฯที่ผ่านการอบรมแล้วเพื่อบริการลูกค้า