31
May

ความพร้อมและความสามารถของบริษัทฯ เพื่อบริการลูกค้า

– มีวิศวกรประจำบริษัทฯให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางและวิธีแก้ไขปัญญหาเพื่อบริการลูกค้า

1456928603330
– มีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรสำหรับเซ็นควบคุมงานเพื่อบริการลูกค้า
– มีช่างผู้ชำนาญการ ที่ผ่านการอบรมกับแอฟพิเคเตอร์เช่น บริษัท ฮิลติ ไทยแลนด์ จำกัด ฯลฯทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ          บริการลูกค้า

23
– มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย(จป.)ของบริษัทฯที่ผ่านการอบรมแล้วเพื่อบริการลูกค้า