Call us : 086-3696475

งานสแกนคอนกรีต

  • Home
  • /
  • งานสแกนคอนกรีต

         บริษัทฯมีเครื่องสแกนผนังคอนกรีต, สแกนพื้นคอนกรีต ของ HILTI รุ่นPS 1000 ซึ่งมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่ารุ่นที่ผ่านมา สามารถสแกนหาแนวเหล็ก ตำแหน่งแนวลวดสลิง Post-tension ท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และสามารถอ่านความลึกของวัตถุได้ มีความสามารถสแกนได้ลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ วิเคราะห์ผลสแกนเข้าใจง่าย เห็นตำแหน่งวัตถุเรียงกันชัดเจน โดยสามารถประมวลผลหลังจากสแกนแล้วที่หน้างานได้เลย

s01
s02
s03
s04
s05
s06
s07
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24