Call us : 086-3696475

งานตัดคอนกรีต

  • Home
  • /
  • งานตัดคอนกรีต

            บริษัทฯเรามีบริการงานตัดคอนกรีตที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดหรือความหนาของคอนกรีต ทั้งนี้รูปแบบต่างๆจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับพื้นที่ของหน่วยงานนั้นๆ ทางบริษัทฯมีบริการด้านงานตัดคอนกรีตโดยแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้

   1.งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW

            2.งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW

            3.งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW

            4.งานตัดคอนกรีต HAHD SAW

            5.งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP&JOINT

ตัวอย่างรูปภาพตามลักษณะงานที่ผ่านมา

1.งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW

                เครื่องตัดผนัง (Wall Saw) สำหรับตัดผนังเพื่อทำประตูลิฟต์ ขยายประตู หรือชิ่งเปิดต่างๆ โดยการยึดรางกับผนังแล้วติดตั้งเครื่องตัดติดกับราง ใช้รีโมทบังคับการตัด

w1.10
w1.11
w1.12
w1.17
w1.18
w1.21
w1.19
w1.20
w1.16
w1.22
w1.23
w1.24
w1.25
w1.26
w1.27
w1.28
w1.29
w1.30
w1.31
w1.32
w1.33

2.งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW

                เป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบรถเข็ญตัด ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ในการขับเคลื่อนใบตัด สามารถตัดพื้นได้ลึกสุดที่ 53 cm.เหมาะสำหรับตัดพื้นโรงงานที่มีพื้นที่กว้างๆ ถนน สามารถตัดได้รวดเร็ว

P1100138
w2.02
w2.03
P1100044
w2.08
w2.09
w2.10
w2.11
w2.12
w2.13
w2.14
w2.15
w2.16
w2.17
w2.18
w2.19
w2.20
w2.21
w2.22
w2.23
w2.24
w2.25
w2.26
w2.27
w2.28
w2.29
w2.30

3.งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW

       เป็นการตัดแบบใช้โซ่เพชรดึงคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตขาดออกจากกัน สามารถตัดคอนกรีตและเหล็กได้ เหมาะกับการใช้งานกับงานที่ไม่มีรูปทรงการตัดที่แน่นอน, คาน, เสาใหญ่ หรือการตัดคอนกรีตใต้น้ำ

w3.01
w3.02
w3.03
w3.04
w3.05
w3.06
w3.07
w3.08
w3.09
w3.10
w3.11
w3.12
w3.13
w3.14
w3.15

4.งานตัดคอนกรีต HAHD SAW

                เครื่องตัดชนิดนี้ ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบมือจับ สามารถตัดได้ลึกสูงสุด 15 cm. เหมาะสำหรับตัดผนังที่เป็น ผนังก่ออิฐ ผนัง Precast ตัดช่องเปิดเล็กๆ ตัดคอนกรีตในพื้นที่จำกัด หรือตัดในสถานที่ๆไม่มีกระแสไฟฟ้า เพราะเครื่องตัดชนิดนี้ใช้น้ำมัน

w4.01
w4.02
w4.03
w4.04
w4.05
w4.06

5.งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP&JOINT

                รับตัด Joint สำหรับหยอดยางมะตอย Joint ขาดจากกัน ตัดเส้นลายก้างปลาสำหรับ Lamp ทางขึ้น-ลงอาคาร ตัดได้ตั้งแต่ขนาด 6 mm., 10 mm., 20 mm.

01
02
03
04
05
06